Arne Holen har vært norsk klinisk ekspert på det skandinaviske

WAIS-IV prosjektet.

 

Han er utdannet cand psychol fra Universitetet i Bergen 1998, spesialist i klinisk nevropsykologi 2004 og har NPFs veilederutdanning.

 

Jobber nå som psykologspesialist ved nevropsykologisk utredningsenhet, Senter for Rus og Avhengighet (SRA), Oslo Universitetssykehus. Har i Bergen jobbet i PPT for grunnskolen, barnehabilitering, voksenhabilitering, sengepost fysikalsk medisin og rehabilitering og BUP. Har vært sjefpsykolog på avdeling voksenhabilitering, Ahus.

 

 

Håvard Sørlie er utdannet cand psychol fra Universitetet i Bergen i 1998 og er spesialist i klinisk nevropsykologi.

 

Han arbeider ved Øverby kompetansesenter som har et nasjonalt ansvar for fagområdet ervervet hjerneskade hos barn, unge og voksne innenfor opplæringssektoren. Fra tidligere har han arbeidet innen rusfeltet, PPT, psykisk helsevern for barn og unge, samt innen nevrologi og nevrorehabilitering for voksne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WAIS-IV Kurs