Med WAIS-IV kommer norske psykologer til å ta steget opp til samme faglige standard som brukere av Wechsler-testene i andre land.

 

Samtidig som det er satt en ny og forbedret standard ved innføringen av WAIS-IV, medfører det også betraktelig større krav hos den testansvarlige, som nå må ta stilling til flere og mer sammensatte vurderinger en ved tidligere utgaver av Wechsler-testene.

 

Vi ønsker å tilby norske psykologer gode kurs som dekker deres ulike behov. Vi tilbyr et fullt to-dagers kurs som på en grundig måte dekker ulike sider ved bruk av WAIS.

 

Vi kan på forespørsel holde kurs på din arbeidsplass kurswais@nevropsykologholen.no

 

Som enkeltdeltager kan du melde deg på kursene som Norsk Psykologforening arrangerer. Mer informasjon på

http://www.psykologforeningen.no/Kurs-og-utdanning

Velg kurskalender eller frie spesialkurs.

 

Videre planer: vi vil også tilby et en-dags kurs som oppfølging til to-dagers kurset og en web-basert tjeneste for kursdeltakerne.

 

For mer informasjon om WAIS-IV: www.pearsonassessment.no

 

 

 

 

WAIS-IV Kurs